Zwroty i reklamacje

ZWROT PRODUKTÓW

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu  inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

Produkty przeznaczone do zwrotu należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Wzór tego oświadczenia jest dostępny poniżej.

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

i) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Adres do zwrotów:

Kids Planet

ul. Wesoła 1a

32-050 Skawina

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

...............................................                        ......................, dn. ......................

................................................                        (miejscowość, data)

................................................

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

                                                                KIDS PLANET Radosław Maślana                                                                                                     ul. Wesoła 1a                                                                                                                               32-050 Skawina

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... poprzez serwis aukcyjny Allegro dotyczącej zakupu towaru: …………………………………………….......................................................................................................................

.......................................

podpis konsumenta

Imię, nazwisko i Nazwa Konsumenta:

Adres Konsumenta:

Numer konta bankowego Konsumenta właściwy do zwrotu kwoty:

Data i podpis Konsumenta:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Reklamacje

           1.           Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie - pisemnej (na adres przedsiębiorstwa), elektronicznej lub telefonicznej.

               2.           Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

               3.           Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@e-kidsplanet.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu i jeśli to możliwe zdjęcia uszkodzenia produktu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

               4.           Klient powinien skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji - dostępny u Sprzedawcy.

Gwarancja

               1.           Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

               2.           W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Przedmiotu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium